Utrykningspolitiet har hatt trafikk kontroll på E10 Laupstad. Det ble utstedt 29 forenklede forelegg grunnet fart, det skriver politiet på Twitter.

Et forenklet forelegg innebærer at man får en bot på stedet som avslutter saken hvis man godtar den. Så mye må du betale dersom du kjører for fort i den gitte fartssonen:

Når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere og du kjører:

 • til og med 5 km/t for fort, er forelegget 1 100 kr

 • til og med 10 km/t for fort, er forelegget 3 000 kr

 • til og med 15 km/t for fort, er forelegget 5 400 kr

 • til og med 20 km/t for fort, er forelegget 7 800 kr

 • til og med 25 km/t for fort, er forelegget 12 100 kr.

Når fartsgrensen er 70 km/t eller mer og du kjører:

 • til og med 5 km/t for fort, er forelegget 1 100 kr

 • til og med 10 km/t for fort, er forelegget 3 000 kr

 • til og med 15 km/t for fort, er forelegget 4 800 kr

 • til og med 20 km/t for fort, er forelegget 6 700 kr

 • til og med 25 km/t for fort, er forelegget 9 100 kr

 • til og med 30 km/t for fort, er forelegget 12 100 kr

 • til og med 35 km/t for fort, er forelegget 14 500 kr.

Når fartsgrensen er 90 km/t eller mer og du kjører 36 km/t til og med 40 km/t for fort, er forelegget 15 100 kr.

Tallene ovenfor er hentet fra Lovdata