Har lyst ut stillingen som næringssjef på nytt, med én liten endring