Planlegger 80 nye boliger fordelt på tre bygg

foto