Får gjester fra stadig flere steder. Dette skal de satse enda mer på fremover