I disse dager holder Vågan kommune på med å sluttføre anbudsprosessen for oppgradering av Storgata i Svolvær. Dette skriver kommunen på sin hjemmeside.

Arbeidene omfatter oppgradering av vann, avløp, elektro, veg, gatelys og fortau i Storgata, fra krysset ved Gymnasgata og ned til kryss Storgata/Avisgata.

Anleggsarbeidene vil pågå i omtrent to år og kommer til å påvirke framkommeligheten i Storgata og gatene i nærheten. Det blir etter hvert satt opp skilt i forbindelse med omkjøringsmuligheter.

Nøyaktig dato for oppstart av arbeidene er foreløpig ikke avklart, men informasjon om dette vil fortløpende bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Konsekvensene av prosjektet vil altså bli redusert framkommelighet og parkeringsmuligheter i de nevnte gatene. Det er derfor utarbeidet en ny skiltplan for Svolvær sentrum. Den blir iverksatt 1. november, er i tråd med byplanen og vil være permanent.

Planen innebærer i første omgang avvikling av all gateparkering i Parkgata og Storgata, med unntak tidsbegrenset parkering i Storgata mellom Roald Amundsens gate og Håkon Kyllingmarks gate. Gatene vil bli skiltet tydelig med parkering forbudt.

Vågan kommune vil tilby alternative parkeringsmuligheter i perioder der det ikke er mulig å kjøre frem til egen eiendom. Samtlige andre som har parkeringsbehov, henvises til Meieritomta, Kirkegata, Våganhallen, Shell-tomta, deler av Sivert Nilsens gate, eller eventuelle private løsninger.