Ifølge SSB hadde en vanlig husholdning i 2020 en samlet inntekt etter skatt på 544.600 kroner.

Prisveksten det siste året ligger på 6,9 prosent. For at den vanlige husholdningen skal ha like mye å rutte med, måtte inntektene etter skatt ha økt med 37.500 kroner, skriver FriFagbevegelse.

Ved årets lønnsoppgjør ble det avtalt en økonomisk ramme på 3,7 prosent, som kan gi 20.100 kroner mer inn på kontoen, hvis skatten er den samme.

Dermed mangler familien 17.500 kroner for å kjøpe de samme varene og tjenestene som i fjor.

I tillegg kommer blant annet de høye renteutgiftene.

– Vi har hatt flere år med lave renter, lav prisstigning og reallønnsvekst. Den tida er over. Etter fete år kommer magre år, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.