Fredag kveld gjennomførte politiet en promillekontroll ved Skullbru på E10. Ingen av de 23 førerne som ble kontrollert, hadde promille. En av dem fikk et gebyr for feil bruk av lys.