iTromsø skrev torsdag at revisoren, etter å ha gått gjennom Tromsø-restauranten Nordis’ regnskap for fjoråret, sådde tvil om mulighetene for videre drift. I regnskapet skrev revisoren følgende:

«Årsregnskapet for 2021 viser et underskudd på kr 1.308.270, og selskapet har negativ egenkapital på kr 4.136.542 per 31.12.21. Disse, samt negativ arbeidskapital, er indikasjoner på at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift [ …]»

I en e-post til iTromsø skriver innehaverne av restauranten, samboerparet Lasse Bjørback og Kristine Andreassen fra Svolvær, at saken naturlig nok har skapt usikkerhet blant både ansatte, leverandører og gjester.

– Til våre gjester, ansatte og leverandører: Vi har åpent og vi har ingen planer om å stenge restauranten, skriver Bjørback i e-posten.

Han forteller at restauranten åpnet til jul i 2018 og at de fikk en fantastisk velkomst i Tromsø. Omsetningen for første hele driftsår i 2019 ble som budsjettert, og således også resultatet.

Selskapet hadde i 2019 et årsresultat på negative 1,1 millioner kroner. Egenkapitalen, som før oppstarten lå på 563.000 kroner, ble spist opp, og det ble skutt inn en halv million kroner til. Også dette ble brukt opp.

– Når nye restauranter eller selskaper startes, er det få som budsjetterer med å tjene penger fra dag én, noe heller ikke vi gjorde eller forventet, forteller Bjørback.

Ingen langsiktig gjeld

I 2020 steg underskuddet til 2,1 millioner, og i fjor var årsresultatet negative 1,3 millioner kroner. Omsetningen gikk ned fra over 19 millioner i 2019 til 9,1 millioner i 2020 og 9,7 millioner året etter.

– Vi fikk ekstra utfordringer både i 2020 og i 2021 da vi ble svært berørt av pandemien, opplyser eierne.

Ved årsslutt i fjor var leverandørgjelden høy, på 8,6 millioner kroner, og egenkapitalen på negative 4 millioner kroner.

– At leverandørgjelden var høy, skyldes i stor grad hvordan regnskapet er ført. De som ser litt dypere i tallene vil se at selskapet ikke har noen langsiktig gjeld til tross for at vi investerte nesten 9 millioner i å bygge restauranten i 2018. Det fremkommer altså ikke i regnskapet hvor mye vi har lånt inn av frisk kapital og hvor mye av gjelden som er til egeneide selskaper i konsernet, påpeker Bjørback.

– Ikke noe bra år i år

Nordis Restaurant i Tromsø, som er foretaksregistrert under navnet Tromsø Havn Drift AS, har ingen betalingsanmerkninger.

– Vi har ingen misligholdte forpliktelser til våre leverandører. Vi har hatt svært gode relasjoner gjennom mange år med våre leverandører, som har tro på oss, stoler på oss og heier oss fram, noe vi er evig takknemlig for, sier Bjørback.

Ifølge innhaverne vil heller ikke 2022 bli noe bra år for restauranten, rent regnskapsmessig.

– Året i år startet med pandemi, fortsatte med flere andre uroligheter nasjonalt og internasjonalt – som krigen i Ukraina, høye matpriser, rentenivået, strømpriser og så videre. Likevel vil balansen se annerledes ut ved årsskifte i år enn i fjor, skriver innehaverne i e-posten.

– Vår oppfordring til dere alle er å bruke restaurantene dere har tilgang til, og gjerne en av våre, legger paret til.