På grunn av ekstremværet Ingunn tar kommunen føre-var-beslutninger om å stenge alle skoler, SFO og barnehager i kommunen.

Enkelte unntak gjelder:

 • Barnehager vil opprette et tilbud til de som har en samfunnskritisk funksjon og har behov for tilsyn til barna. Her må hver enkelt ta kontakt med sin respektive barnehage for dialog og avklaring.

 • Det vil være hjemmeskole på alle skoler.

 • Skolene i Svolvær og Kabelvåg vil opprette et tilbud til de som har en samfunnskritisk funksjon og har behov for tilsyn til barna. Her må hver enkelt ta kontakt med sin respektive skole for dialog og avklaring. Dette gjelder barn i 1-4 trinn.

I tillegg vil det gjøres forberedende tiltak for Årstein, Digermulen, Henningsvær, Strauman og Gimsøy. De stedene vil ikke få besøk i morgen.

Planlagte pasienttimer avlyses i morgen. Legevakten er åpen som normalt.

– Ekstremværet «Ingunn» medfører mange farevarsel. Det er en totalvurdering av disse som medfører at det blir et redusert tilbud. For at samfunnet skal kunne tilby de nødvendige tjenester i denne situasjonen er det likevel besluttet å opprettholde et begrenset tilbud på skole og barnehage. Dette til de som trenger dette for at vi skal kunne opprettholde en forsvarlig drift på flere av de mest samfunnskritiske tjenestene, skriver beredskapskoordinator Lars Ottemo Gärtner i pressemeldinga.

Beredskapsstab

Kommunen har satt beredskapsstab som skal følge situasjonen nøye.

– Vi oppfordrer alle til å fortsette å gjøre gode og trygge valg for seg selv og sine, basert på hvor man befinner seg og egen situasjon.

Vågan kommune oppfordrer til følgende:

 • Ta en ekstra runde å sikre løse gjenstander (Før uværet)

 • Sjekk båter og brygger (Før uværet)

 • Hold dere inne

 • Følg råd fra beredskapsmyndigheter

 • Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no)

 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører

 • Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd

 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

 • Unngå opphold i strandsona og på sjøen