Begrunnelsen for søknaden er at bedriften ved en lockout ikke vil være i stand til å oppfylle sin kontrakt med oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF.

– Ved en lockout av Babcocks teknikere vil det ta kun timer før Babcock må sette fly på bakken, og dager før hele flåten står. Dette medfører at vi ikke vil være i stand til å gjennomføre rekvirerte pasienttransporter og ivareta nødvendig beredskap, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden i en pressemelding.

Babcock gjør ingen selvstendige vurderinger av behovet for pasienttransport, og utfører kun de oppdragene helseforetakene rekvirerer.

– For å kunne begrunne søknaden med at liv og helse kan settes i fare er vi avhengig av helsefaglige vurderinger. Vi har ikke fått noe svar på våre henvendelser til helsemyndighetene som slår dette fast, sier Hansen.

Babcock har kontrakt med Luftambulansetjenesten HF om drift av ambulanseflyene i Norge.

Flyteknikerne som gjennomfører nødvendig vedlikehold av Babcocks fly er ansatt i Babcock Scandinavian Engineering AS. I varselet om lockout fra NHO er denne bedriften omfattet.