Roser de involverte etter båtbrannen: – De gjorde mer enn man kan forvente