– Dersom ny molo og havn i ettertid legger opp til at hele Rækøya blir satt av til masseuttak, bekymrer dette oss

foto