– Det er riktig og viktig å bruke energi og penger på å markere fiskerienes betydning