Mistet parkeringsplass: - Dårlig gjort av kommunen