Skal bidra til å redusere alvorlige ulykker i fjellet

foto