Forslaget har skapt mye debatt på Venstres landsmøte på Gardermoen i helgen, og ble til slutt vedtatt søndag med god margin og applaus fra salen.

– Venstre vil gjennomføre prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det, heter det i formuleringen som nå blir del av Venstres nye lokalpolitiske plan.

Flere lokallag fremmet i forkant av landsmøtet forslag om å stryke formuleringen, men dette førte ikke fram.

– Lite seriøst

Børre St. Børresen var fra Tana Venstre var blant dem som engasjerte seg kraftig imot det kommunale prøveprosjektet.

– Det er lite seriøst å foreslå i et lokalpolitisk manifest at enkeltkommuner som ønsker det kan drive forsøk med det som er ulovlig og dermed ikke kan gjennomføres med dagens lovgivning, sa han i debatten om saken.

– Jeg ber landsmøtet på det mest innstendige om å være våkne nå. Vi kan ikke gå ut i en valgkamp og si at vi vil gå inn for forsøk som ikke lar seg realisere, fortsatte han.

Det er Unge Venstre som har vært pådriver for å teste ut cannabis-salg i kommunene.

– Overrasket

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo har ledet arbeidet med det lokalpolitiske programmet, og han forsvarte formuleringen fra talerstolen.

– Jeg er litt overrasket over den voldsomme ordbruken og styrken i kritikken, sa han.

Han siterte fra partiets valgprogram som ble vedtatt i fjor, hvor døren åpnes for cannabis-salg med følgende formulering: «Det er lav risiko for utvidet bruk, samtidig som enkeltmennesker kan ha stor helsemessig gevinst av det.»

– Det er vår vedtatte politikk. Så har vi tenkt på hvordan vi kan ta dette videre. Da har vi sagt at vi ønsker å invitere kommuner som ønsker å begynne denne debatten lokalt til å gjøre det. Det var slik vi startet debatten om rusreformen. Den kom nedenfra. Dette blir ikke påtvunget en eneste kommune eller lokalvalg i Venstre, sa Bjørlo.

KrF: – Legalisering gir ikke bedre helsehjelp

KrF-leder Olaug Bollestad er ikke særlig begeistret over forslaget.

– Igjen ser vi at det er legalisering som er den viktigste saken for de som har kjempet for en rusreform. KrF mener det fortsatt skal være et forbud mot narkotika i Norge. Vi må styrke helsehjelpen til rusavhengige, men legalisering gir ikke bedre helsehjelp, sier hun.

Hun mener ressursene må brukes på forebygging og hjelpetilbud.

– Etter vår mening kan dette fint gjøres uten å legalisere. Det er utopisk og tro at det plutselig dukker opp et godt helsetilbud til personer som sliter med rusavhengighet av å legalisere et stoff.