– Vår anbefaling i Lofoten er bygge ny E10 først. Og deretter bygge ny lufthavn på Leknes og til slutt legge ned flyplassene på Leknes og i Svolvær, sa konserndirektør for regionale lufthavner i Avinor, Anders Kirsebom under presentasjonen.

I tillegg til ny flyplass i Lofoten, har Avinor også sett nærmere på flyplassen i Hammerfest og hva som er mest formålstjenlig å gjøre der. Svaret er at de ønsker å utvikle dagens lufthavn og gjennomføre tiltak for å bedre regulariteten.

I en pressemelding fra Statens vegvesen, står det å lese at innspill fra ordførere, statsforvaltere, fylkeskommuner, næringsliv, ungdom, reindriftsutøvere og Sametinget, har bidratt til å avdekke de faktiske behovene i landsdelen.

Der understrekes det også at dersom man skal bo i nord, må man kunne besøke familien og venner andre steder til en akseptabel pris.

– Kort fortalt er det aller viktigste at du vet at du kommer fram dit du skal. Da må infrastrukturen fungere og flytilbudet være tilgjengelig for befolkningen i Nord-Norge og tilreisende, slår Kirsebom fast.