Ber Hadsel om å ta vare på naturvernområdene på begge sider av fjorden