Luftambulansen er alltid beredt og tar ikke juleferie