12 desember i fjor vedtok posisjonen bestående av Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre at Svolvær omsorgssenter (SVOMS) skal legges ned.

En av gruppen som nå blir flyttet over til Marithaugen i Kabelvåg, er pasienter som har diagnosen demens. Det er 11 pasienter som dermed må flytte fra SVOMS.

– I vurdering av forslaget om nedleggelse av Svolvær omsorgssenter har det blitt satt fokus på og stilt gjentagende spørsmål om hvordan prosessen med nedleggelse skal gjennomføres og hvordan beboere på Svolvær omsorgssenter skal ivaretas. Svaret har vært at ingen skal tvinges til å flytte.

Deretter viser Thorvaldsen til, til tross for svaret fra kommunen at ingen skal tvinges til å flytte, er det sendt forhåndsvarsel til pårørende om at Svolvær omsorgssenter legges ned innen utgangen av året.

– Er dette en tvangsflytting

Han peker videre på at administrasjonen viser til at vedtak om nedleggelse ikke inneholder ordlyd om at ingen skal tvinges til å flytte.

Med dette utgangspunktet, har Frp og Thorvaldsen stilt et såkalt grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet mandag 4. mars. Der ber de ordføreren om å oppklare forvirringen som har oppstått ved å besvare følgende spørsmål:

– Høyre, Arbeiderpartiets og Venstre sitt vedtak om å nedlegge Svolvær omsorgssenter, er dette en tvangsflytting av pasienter fra Svolvær omsorgssenter?

– Reagerer på manglende forståelse

Frp og Thorvaldsen peker også på at vedtaket og etterfølgende prosess, har skapt sterke reaksjoner blant ansatte, pasienter og pårørende.

– Pårørende reagerer på mangelen på forståelse, informasjon, smidighet og respekt for denne pasientgruppen. Alle faglige råd vedrørende demensomsorgen - stabilitet, forutsigbarhet, tillit - er ignorert.

Han ser ikke bort fra at kommunen har oppfylt sine formelle forpliktelser når det gjelder involvering og informasjon til berørte.

– Imidlertid tyder reaksjoner fra de ansatte, pasienter og pårørende at det ikke har vært en god prosess med tilstrekkelig informasjon og muligheter for delaktighet.

Vil ha beslutningsvar

Thorvaldsen understreker at en sak skal være utredet med alternativer og konsekvenser. Men i dette tilfellet, peker han på, finnes det ingen konsekvensvurdering.

Derfor mener han at beslutningen blir gjennomført på et vagt grunnlag. Thorvaldsen og Frp vil også ha svar på om ordføreren selv mener at saken var tilstrekkelig og utredet og hadde et godt beslutningsgrunnlag.

Det grunngitt spørsmålet kan du lese i sin helhet under: