Kjell ble hedret for mangeårig innsats i Kabelvåg Turn

foto