Atter en gang har vi kommet til den tiden av året der man går over fra sommer til vintertid. I vår digitaliserte verden, skjer denne endringen automatisk på våre digitale enheter tilkoblet internett.

Det siste årene har det vært mye snakk om at ordningen med vinter og sommertid skal avvikles.

For fem år siden bestemte Europaparlamentet at Europakommisjonen skulle vurdere å avskaffe sommertid i EU, noe de fleste land har gjort.

Vil ha fortgang

I mars 2020 stemte Europaparlamentet forslaget gjennom. På grunn av både pandemi og krig, er saken fortsatt under behandling. Dette skriver regjeringen på sin hjemmeside. Det er forventet at Norge kommer til å gå i sporene til EU og følge avgjørelsen.

«Komiteen for transport og turisme i Europaparlamentet har bedt Rådet om å få fortgang i sitt arbeid. Så lenge saken ikke er ferdig behandlet, vil EU og EØS-land med unntak av Island fortsette å bruke sommertid og normaltid», ifølge regjeringens hjemmeside.

Benjamin Franklin

Ifølge Wikipedia ble konseptet med sommer og vintertid første gang foreslått av Benjamin Franklin helt tilbake i 1784.

Han mente at et slikt konsept ville gjøre det enklere for folk å utnytte vinter og sommermånedene bedre. Men det skulle fortsatt ta 132 år før ordningen ble innført. Først ut var Tyskland og Østerrike i 1916. Samme år ble det også innført sommertid i Norge. I mai 1965 vedtok Stortinget at ordningen skulle avvikles.

Skapte forvirring

15 år senere, i 1980, ble sommertiden igjen innført i Norge. Da hadde alle EU-land sommertid, men med forskjellige start- og sluttidspunkter.

«En slik ulik praksis kunne skape forvirring og EU innførte derfor sin første regulering av sommertid i 1981. I EU-direktiv 2000/84/EF angis start og slutt for sommertid. Norge valgte da å følge samme praksis som resten av Europa for denne ordningen», skriver Store Norske Leksikon.