Situasjon Under deler av årets trening vil også enheter fra HV innsatsstyrke Claymore delta aktivt, og trene sammen med Lofoten HV-område.

Treningsteknisk, pga internkursing og kompetansebygging, vil årets trening i hovedsak være sentrert til øvingsområder i Vestvågøy og i Vågan. Men det må forventes aktivitet av større og mindre omfang rundt omkring i hele Lofoten.

Skyting med skarp ammunisjon og markeringsammunisjon Det vil bli gjennomført skyting med skarp ammunisjon på skytefeltene i Slydalen og Kolbeindalen under årets trening.

NB! Det må forventes at det vil bli skutt med skarp ammunisjon alle dager, på begge skytefelt.

Onsdag 31.august gjennomføres det en større skarp skyteøvelse i Kolbeindalen – da vil all allmenn ferdsel inn mot skytefeltet være forbudt, i et større område. Dette for å ivareta sikkerheten.

Det må også forventes bruk av markeringsammunisjon, lysraketter o.l. under treningen, da primært i sentrale øvingsområder, men også i forbindelse med treningsaktivitet i andre områder av Lofoten.

Begrensinger i allmenn ferdsel Lofoten Heimevernsområde vil måtte stenge helt og delvis enkelte områder i kortere og lengre perioder for allmenn ferdsel i forbindelse med Årets Trening. Dette vil være knyttet til områder som benyttes til skyting med skarp ammunisjon, forlegningsområder og områder som i vil benyttes til trening med markeringsammunisjon.

Dette vil hovedsak være i de definerte «sentrale øvingsområdene», og gjøres da av sikkerhetsmessige årsaker.

Militær trafikk og tilstedeværelse Det vil i perioden Årets Trening pågår være uniformert personell, også med våpen, både i sivile og militære kjøretøy, og til fots. Disse må man regne med å kunne treffe på i hele Lofoten under Årets Trening.

Man må forvente en noe mer konsentrert trafikksituasjon under oppstart og avslutning av Årets Trening, spesielt inn mot områdene Slydalen og Kolbeindalen.

Sentrale øvingsområder Aktuelle områder som er pekt ut som sentrale øvingsområder for årets trening 2022: • Vestvågøy: SLYDALEN med omland • Vestvågøy: HAUKLAND/UTTAKLEIV med omland • Vestvågøy: HAGSKARET med omland • Vestvågøy: STOREIDØYA • Vågan: KOLBEINDALEN med omland

Men det må forventes at det også kan bli militær aktivitet og trening i andre deler av Lofoten.