Stortingsrepresentant Mona Nilsen (AP), sier til NRK at de er utrolig glad for at regjeringen nå følger opp med bevilgningen.

– Skrei er et unikt prosjekt når det gjelder å løfte frem skreiens betydning for Lofoten, landsdelen og hele landet.

Hun peker også på at museet gir store ringvirkninger for regionen når det gjelder reiseliv og varehandel. Hun tror at skreisenteret kommer til å bli en unik turistattraksjon.

Fornøyd er også påtroppende fylkesrådsleder og tidligere ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg. Han sier til NRK at det er viktig både for Nordland, Nord-Norge og Lofoten at SKREI blir realisert. Realiseringen av prosjektet mener han bidra til å formidle skreiens betydning både i et historisk og moderne perspektiv.