Holden mann og sterk i troen. Peder var bokselgeren som fikk bygd kirka