Helårlig fergesamband over Andfjorden er et felles prosjekt mellom Andøy kommune og Senja kommune. Trafikktallene for 26 års sesongdrift over Andfjorden viser et stort potensial for helårsdrift, det samme gjør prøvedriften på fergen mellom Senja og Kvaløya.

Det skriver regionrådene i en pressemelding.

Hålogalandsrådet, Lofotrådet, Vesterålen Regionråd og Midt-Tromsrådet mener derfor det er grunnlag til å videreutvikle disse ruteforbindelsene, og krever i fellesskap helårige fergeforbindelser på Andfjorden.

– Vi har lenge ønsket å knytte sammen Lofoten, Vesterålen, Harstad/Sør-Troms og Kvaløya/Tromsø mot Senja og Troms innland. Fergedriften korter ned reisetiden med opptil seks timer, og det er viktig at fergeforbindelsen Andenes-Gryllefjord blir helårig for at næringsliv og spesielt reiseliv vil benytte disse på en planmessig måte, sier leder for Hålogalandsrådet, Kari-Anne Opsal.

Samferdsel til havs knytter regionene tettere sammen

En helårig fergeforbindelse vil være en opplevelse i seg selv for turister, og det vil styrke ruten mellom Bodø, Lofoten, Vesterålen og opp mot Senja og Tromsø. Det er også positive samfunnsøkonomiske effekter av en helårsforbindelse, heter det i pressemeldingen.

I tillegg til arbeidet som legges ned for å få helårlig fergesamband, jobber Harstad kommune og Senja kommune med opprettelse av sommersambånd mellom Harstad og Sør-Senja.

– En helårsrute vil påvirke flyten av turister i vintersesongen som har utviklet seg fra base- til rundreiseturisme. For næringsliv, lokalbefolkningen og turister vil en nedkorting av reiserute også innebære et søkelys på grønn reise og bærekraft, sier Karl-Erling Nordlund, i Vesterålen regionråd.

Mulighet for utvidet sesong allerede i 2023

Prosjektgruppen som jobber for et helårstilbud over Andfjorden er godt fornøyd med at tre regionråd, som til sammen representerer 117.000 innbyggere i Nordland og Troms, så tydelig gir sin støtte til helårlig fergesamband mellom Andøy og Senja.

Prosjektgruppen har opprettet dialog med Troms Fylkestrafikk og Torghatten Nord for å se på muligheten for utvidet sesong allerede i 2023.

– Dette viser et samhold i Nord, og at vi har et felles mål om å bedre infrastruktur og samferdsel – noe som ganger næringsliv, turisme og innbyggere på tvers av regioner og fylkesgrenser, sier ordfører i Senja kommune, Tom Rune Eliseussen.