Fiskeriministeren vil rydde opp i turistfiskenæringen

foto