Du har lov å ha høns, men du burde sette deg inn i reglene