− Mye tyder på at barna i kommunen vår ikke har lik forutsetning for svømmeundervisning