– Korona-pålegg stiller oss i en vanskelig situasjon