- I over tjue år har innbyggerne i Henningsvær ventet på dette