Stadionprosjektet går ikke etter planen: – Kommunen har ikke lagt forholdene til rette

foto