– Vi burde fått lov til å bruke mobilen i friminuttene