Flyplasskrysset: – En trafikksikkerhetsmessig katastrofe slik det er nå, men endelig skjer det noe