I 2020 rykket politet og andre nødetater ut etter melding om en brann i en leilighet. På stedet ble det ikke avdekket en brann, men en brent dyne lå på utsiden av ytterdøren og hadde forårsaket et mindre arnested på veggen.

Personen som meldte inn om brannen ble mistenkt. Samme person har nå anmeldt ansatte i Nordland politidistrikt for å ha stjålet fra leiligheten det var branntilløp i.

Etter anmeldelsen gjennomgikk Spesialenheten politiets straffesaksdokumenter.

I spesialenhetens vurdering står det;

– Spesialenheten mente at politiets straffesak deretter ble undergitt alminnelig saksbehandling hos politiet, og det er ikke forhold der som underbygger en mistanke om et mulig straffbart forhold fra politiets side.

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Saken ble henlagt uten etterforskning.