Ledigheten har stabilisert seg på 1,2 prosent av arbeidsstyrken og er uforandret siden juni 2022.

I tillegg til de helt ledige er det 785 delvis ledige og 338 arbeidssøkere på tiltak. Dermed er det registrert totalt 2 530 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme måned i fjor er det 1 440 færre arbeidssøkere.

Hele 18 av fylkets kommuner har 1,0 prosent helt ledige eller lavere. Lavest ledighet er det i Hattfjelldal kommune, mens Flakstad har fylkets høyeste ledighet. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 0,9 prosent, Rana 0,9 prosent, Narvik 1,1 prosent og Vefsn 0,9 prosent.

Hele oversikten for Lofoten ser du i tabellen nederst i saken.

– På tross av urolige tider ser vi foreløpig ikke endringer i ledigheten i Nordland, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland i en pressemelding.

Ledigheten i landet som helhet er på 1,6 prosent helt ledige arbeidssøkere, det samme som i forrige måned. Trøndelag, med 1,1 prosent helt ledige, er eneste fylke med lavere ledighet enn Nordland. Vestfold og Telemark har høyest ledighet av fylkene med 2,1 prosent.

KommuneAntallProsent arbeidst.Endring fra i fjorProsentendring
Røst****
Værøy123,3-6-33
Flakstad213,4211
Vestvågøy1111,9-100-47
Vågan1001,9-23-19
Moskenes152,9-29-66