Widerøe har forbedret rutinene etter alvorlig situasjon