Språkrådet har vedtatt å ta «hen» inn i ordbøkene

foto