På Svolvær lufthavn er de på vei tilbake til normalt. Trafikken hittil i år viser at folk reiser nesten like mye som de gjorde før pandemien.

– Hvis vi ser på fyllingsgraden på flyet, altså hvor fulle flyene er, har vi et snitt på 77,19% i juni. Det er gjennomsnittet av alle reisende på alle avganger fra det første til det siste flyet, forteller lufthavnsjef Bjørn Opsahl.

Han legger til at de første og siste flyene pleier å ha ganske lav fyllingsgrad, noe som naturligvis trekker tallet ned.

– Hvis du kun ser fra 8:30 på morgenen til 20:00 på kvelden så ligger på 90+. Jeg har til og med sett avganger med 102%.

– Hvordan er det mulig?

– Hvis det er noen som reiser med barn som er under 2 år, som da må sitte på fanget.

Merker ingenting til streiken

Foreløpig er det ingen avganger til/fra Svolvær som har blitt kansellert på grunn av den pågående streiken.

– Det eneste som har påvirket oss hittil er været, sier Bjørn og legger til:

– Vi vet ingenting fremover heller hva som skjer. Det handler om hvilke valg Widerøe tar og hvilke prioriteringer de gjør.

– Er det noen flyplasser på denne størrelsen som har blitt rammet?

– Jeg kjenner ikke til noen, men jeg vet at det har vært noen i Finmark som er rammet. Men jeg vet som sagt ikke hvordan Widerøe prioriterer. Vi har en åpen lufthavn selv om det ikke er trafikk.

foto
Været er den eneste hindringen på Svolvær lufthavn. Her er det dårlig sikt. Foto: Johan Tangen

Fra nesten halvert og tilbake igjen

Flytrafikken fikk seg et kraftig slag da pandemien traff landet. Det vises også på tallene i Svolvær:

Passasjertall 2018: 95.757 Passasjertall 2019: 90.957 Passasjertall 2020: 45.951 Passasjertall 2021: 59.020 Passasjertall 2022 (per 20. juni): 35.862

Men nå er trenden stigende igjen. Fra 2019 til 2020 var det 47,5% nedgang i antall passasjerer. Men i år regner lufthavnsjefen å havne på høyde med tallene fra 2019.

– I år regner jeg med at vi når rundt 90% av 2019-tallene. På starten av året var det fremdeles litt etterslep på koronaen.

Fyllingsgraden er også et tegn på at trafikken tar seg opp.

– Jeg hørte en gang snakk om at hvis fyllingsgraden overstiger 65%, da regnes det som i nærheten av fullt, sier Bjørn.