Kommunen har et mål om utslippsfrie bygg- og anleggplasser