Planlegger 18 leiligheter på Kolflaath-tomta

foto