– Dette vedtaket gjør at flere ressurssterke bosatte flyktninger velger å flytte for å få fullført sin utdanning

foto