– Området har et potensial for å dekke flere samfunnstjenlige beredskapsbehov