Vinglete kjøring og utforkjøring førte til beslaglagt førerkort