Får over 200.000 i styrehonorar – nå vil de øke satsene ytterligere