Elektrifisering vil koste rundt 40 millioner

foto