Tragisk dødsulykke henlagt av statsadvokaten

foto