Sentralbanken kunngjorde avgjørelsen torsdag formiddag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

På forhånd var det ventet at Norges Bank skulle sette opp renta etter at den ble holdt uendret på 0,75 prosent i mai.

Enkelte økonomer har tatt til orde for et «amerikansk rentesjokk» der banken satte opp renta med 0,75 prosentpoeng, men Norges Bank la seg på et hakket mer moderat nivå.

Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker til rundt 3 prosent fram mot sommeren neste år.