– Vi skal få tak i skreien, hvis ikke blir vi sure