– Det er veldig hyggelig at det arbeidet vi gjør blir sett og satt pris på